Wat is VCON

De Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen (VCON) bestaat uit straat- en gebiedsverenigingen. VCON is met ruim 200 leden een representatieve gesprekspartner voor de Gemeente.

De verenigingen waarin winkeliers zich per straat georganiseerd hebben, kunnen zich collectief aansluiten bij de VCON. In dat geval geldt een iets gunstiger lidmaatschapstarief en daarnaast stelt de straat een straatvertegenwoordiger aan die zitting neemt in het Algemeen Bestuur. Daarmee is de inbreng en de belangenbehartiging van de straatvereniging optimaal gewaarborgd. De VCON staat dus open voor individuele leden en straatverenigingen.

De VCON kent een Algemeen Bestuur, bestaande uit de straat- en gebiedsverenigingen en vertegenwoordigers van individuele leden, en een Dagelijks Bestuur (vijf leden). Minimaal een keer per jaar is er een bijeenkomst voor alle ondernemers. Het beleidsplan en de begroting zijn dan onderwerp van gesprek. Het AB komt zo´n drie tot vier keer per jaar bijeen om de voortgang op de uitvoering van het beleidsplan te bespreken. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Vertegenwoordigers van het DB nemen zitting in het Huis voor de Binnenstad.

De door het Huis voor de Binnenstad aangestelde binnenstadmanager zal met ervaring en deskundigheid als adviseur het bestuur ondersteunen om samen een sterke impuls aan de kwaliteit van de binnenstad te geven.