december 2017

blauwe steen hubert hendriks

Blauwe Steen 2017

Hubert Hendriks ontvangt Blauwe Steentje van VCON

blauwe steen vcon

Hubert Hendriks ontving tijdens De Eindejaarsborrel van Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen (VCON) het Blauwe Steentje voor zijn jarenlange verdiensten voor het Huis voor de Binnenstad, de Voedselbank en diverse andere organisaties. Het Blauwe Steentje wordt sinds 1982 uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nijmeegse Binnenstad. De redenen om Hubert Hendriks dit jaar de eer te gunnen waren talrijk. Lees de argumentatie hieronder.

(Fotograaf: Peter Laarakker, Visual Photo Design)

Huis voor de Binnenstad

Als voorzitter van het Huis voor de Binnenstad was de heer Hendriks (67) een verbinder en had hij oog voor de belangen van verschillende personen en organisaties. Hij heeft de drive en de energie om soms lastige politieke processen te managen en iedereen erbij betrokken te houden. Hij heeft een aantal nieuwe initiatieven ontplooid, zoals de oprichting van een samenwerkingsverband van vastgoedeigenaren. Ook was hij actief in overleg met plaatselijke ondernemers en landelijke brancheverenigingen en onderzoeksbureaus. Hij was proactief op het terrein van innovatieve modellen om de binnenstad economie te bevorderen in relatie tot regio en provincie gerelateerd aan landelijke ontwikkelingen.

Voedselbank

blauwe steentje vcon

Daarnaast zet hij zich al vele jaren in voor de Voedselbank. Eerst als vrijwilliger, toen als bestuurslid en nu als voorzitter. Hij gebruikt zijn kennis en ervaring om de organisatie te professionaliseren. In deze periode is de Voedselbank uitgebreid van 400 naar 3.000 klanten en is het een financieel gezonde organisatie met 120 vrijwilligers. De heer Hendriks heeft al tientallen jaren zijn talenten, kennis en ervaring en zijn vrije tijd ingezet voor de samenleving. Als lid van de Raad van Toezicht van Cultureel Centrum De Lindenberg heeft hij op adequate wijze en goed voorbereid zijn toezichthoudende taak vervult. Daarbij onderstreepte hij altijd het belang van voor alle doelgroepen goed toegankelijk cultuuronderwijs. Ook in de Rotaryclub Rijk van Nijmegen zet Hendriks al jaren de toon als het om liefdadigheidsprojecten en activiteiten gaat.

Brugfunctie

Als adviseur, bestuurder en organisator binnen de stichting Gebroeders van Limburg heeft hij bijgedragen om de gebroeders en dit tijdperk een begrip te maken voor de stad en de verre regio. Daarnaast is hij bestuurder van het Gebroeders van Limburg Huis, medeorganisator 024 Geschiedenis, initiatiefnemer Steveniers als structurele geldbron voor de instandhouding van de St. Stevenskerk, initiatiefnemer Valkhof Klassiek en medeorganisator Nijmegen Klinkt!, executive van het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen en ambassadeur van concertgebouw De Vereeniging en de Stadsschouwburg. En is hij initiatiefnemer van de St. Stevenskerk kerkdiensten in Middeleeuwse sfeer met concerten.

Hij inspireert, adviseert vrijwilligers en besturen en maakt deels zelf met anderen programma’s binnen de organisaties zelf. De heer Hendriks zet zich ook in als vrijwilliger in de parochie van de Verrijzenis van Christus. Hij vervulde een brugfunctie tussen de jongeren en de pastoor. Hij was pastoraal actief en is enige tijd later daarnaast ook dirigent geworden van het jongerenkoor. Het welzijn van velen gaat hem aan het hart. Een luisterend oor, een scherpe intelligentie, een betrokken hart, een groot netwerk en schijnbaar altijd tijd en ruimte en zin om die broodnodige ondersteuning te bieden.

(Fotograaf: Peter Laarakker, Visual Photo Design)

eindejaarsbijeenkomst VCON

Uitnodiging Eindejaarsborrel VCON

Uitnodiging Eindejaarsborrel VCON

eindejaarsbijeenkomst VCON

Namens het bestuur van de Vereniging Centrum Ondernemers nodig ik u uit voor de Eindejaarsborrel, die woensdag 27 december vanaf 18.00 zal worden gehouden in Biessels Cafe,  Grote Markt 26, 6511 KB Nijmegen. Tijdens deze Eindejaarsborrel zal, traditiegetrouw, het Blauwe Steentje weer worden uitgereikt aan iemand die zich aanwijsbaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nijmeegse Binnenstad. Deze uitreiking zal dit jaar anders dan anders verlopen. Niemand minder dan Nijmeegse Annie uit het Waterkwartier zal ons daarbij, zoals altijd in zuurstokroze gekleed, in plat Nimweegs behulpzaam zijn.

Het programma:

  • 18.00 uur       Ontvangst in Biessels Cafe, soep en een broodje.
  • 18.45 uur       Welkomstwoord met Terugblik 2017 en Verwachting 2018
  • 19.00 uur       Uitreiking Blauwe Steen
  • 19.20 uur       Eindejaarsborrel

Om organisatorische redenen verzoek ik u om uiterlijk 21 december even een berichtje te sturen naar [email protected] als u komt. Vermeld daarin ook wie u eventueel meebrengt. Introducees zijn immers van harte welkom.

Tot ziens op de 27e december!

Henny van Straaten
Voorzitter