december 2018

Uitnodiging ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 15 januari

Langs deze weg nodig ik u, namens het bestuur van VCON, uit tot het bijwonen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Datum:           15 januari 2019
Plaats:            Lux, Arsenaalgas 8, 6511 PE te Nijmegen
Aanvang:       18.15 uur

Deze Algemene Ledenvergadering wordt georganiseerd om de leden te laten stemmen over twee bestuursvoorstellen.

1.     Het bestuur stelt voor de Vereniging Centrum Ondernemers op te heffen. Achtergrond voor dit voorstel is dat het bestuur van mening is dat, nu het Huis voor de Binnenstad op een andere manier georganiseerd wordt en het Binnenstadsfonds is ingesteld, er voor een zelfstandig opererende VCON eigenlijk geen plaats meer is.

2.     Het bestuur stelt voor om, als de vergadering inderdaad rechtsgeldig besluit tot opheffing, een eventueel batig saldo in te brengen in het Binnenstadsfonds. Daar kan het worden gebruikt om straatverenigingen in staat te stellen nader te bepalen activiteiten te organiseren.

Om rechtsgeldig te kunnen besluiten dient dit besluit te worden genomen met twee derde van het aantal stemmen, in een vergadering waarin ten minste een tiende gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk leden bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aanmelden kunt u doen door een mail te sturen naar: [email protected]

Mocht u echt niet zelf kunnen komen, laat dat dan even via een email aan [email protected] weten. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een volmacht.

Mocht tijdens deze ALV geen tiende deel van de leden aanwezig zijn, dan zal worden besloten de stemming te verdagen naar een tweede vergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op  23 januari, eveneens in Lux.

Tot ziens op 15 januari!

Namens het bestuur van VCON

Henny van Straaten
Voorzitter