Recent Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 15 januari

Langs deze weg nodig ik u, namens het bestuur van VCON, uit tot het bijwonen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Datum:           15 januari 2019
Plaats:            Lux, Arsenaalgas 8, 6511 PE te Nijmegen
Aanvang:       18.15 uur

Deze Algemene Ledenvergadering wordt georganiseerd om de leden te laten stemmen over twee bestuursvoorstellen.

1.     Het bestuur stelt voor de Vereniging Centrum Ondernemers op te heffen. Achtergrond voor dit voorstel is dat het bestuur van mening is dat, nu het Huis voor de Binnenstad op een andere manier georganiseerd wordt en het Binnenstadsfonds is ingesteld, er voor een zelfstandig opererende VCON eigenlijk geen plaats meer is.

2.     Het bestuur stelt voor om, als de vergadering inderdaad rechtsgeldig besluit tot opheffing, een eventueel batig saldo in te brengen in het Binnenstadsfonds. Daar kan het worden gebruikt om straatverenigingen in staat te stellen nader te bepalen activiteiten te organiseren.

Om rechtsgeldig te kunnen besluiten dient dit besluit te worden genomen met twee derde van het aantal stemmen, in een vergadering waarin ten minste een tiende gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk leden bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aanmelden kunt u doen door een mail te sturen naar: [email protected]

Mocht u echt niet zelf kunnen komen, laat dat dan even via een email aan [email protected] weten. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een volmacht.

Mocht tijdens deze ALV geen tiende deel van de leden aanwezig zijn, dan zal worden besloten de stemming te verdagen naar een tweede vergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op  23 januari, eveneens in Lux.

Tot ziens op 15 januari!

Namens het bestuur van VCON

Henny van Straaten
Voorzitter

blauwe steen hubert hendriks

Blauwe Steen 2017

Hubert Hendriks ontvangt Blauwe Steentje van VCON

blauwe steen vcon

Hubert Hendriks ontving tijdens De Eindejaarsborrel van Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen (VCON) het Blauwe Steentje voor zijn jarenlange verdiensten voor het Huis voor de Binnenstad, de Voedselbank en diverse andere organisaties. Het Blauwe Steentje wordt sinds 1982 uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nijmeegse Binnenstad. De redenen om Hubert Hendriks dit jaar de eer te gunnen waren talrijk. Lees de argumentatie hieronder.

(Fotograaf: Peter Laarakker, Visual Photo Design)

Huis voor de Binnenstad

Als voorzitter van het Huis voor de Binnenstad was de heer Hendriks (67) een verbinder en had hij oog voor de belangen van verschillende personen en organisaties. Hij heeft de drive en de energie om soms lastige politieke processen te managen en iedereen erbij betrokken te houden. Hij heeft een aantal nieuwe initiatieven ontplooid, zoals de oprichting van een samenwerkingsverband van vastgoedeigenaren. Ook was hij actief in overleg met plaatselijke ondernemers en landelijke brancheverenigingen en onderzoeksbureaus. Hij was proactief op het terrein van innovatieve modellen om de binnenstad economie te bevorderen in relatie tot regio en provincie gerelateerd aan landelijke ontwikkelingen.

Voedselbank

blauwe steentje vcon

Daarnaast zet hij zich al vele jaren in voor de Voedselbank. Eerst als vrijwilliger, toen als bestuurslid en nu als voorzitter. Hij gebruikt zijn kennis en ervaring om de organisatie te professionaliseren. In deze periode is de Voedselbank uitgebreid van 400 naar 3.000 klanten en is het een financieel gezonde organisatie met 120 vrijwilligers. De heer Hendriks heeft al tientallen jaren zijn talenten, kennis en ervaring en zijn vrije tijd ingezet voor de samenleving. Als lid van de Raad van Toezicht van Cultureel Centrum De Lindenberg heeft hij op adequate wijze en goed voorbereid zijn toezichthoudende taak vervult. Daarbij onderstreepte hij altijd het belang van voor alle doelgroepen goed toegankelijk cultuuronderwijs. Ook in de Rotaryclub Rijk van Nijmegen zet Hendriks al jaren de toon als het om liefdadigheidsprojecten en activiteiten gaat.

Brugfunctie

Als adviseur, bestuurder en organisator binnen de stichting Gebroeders van Limburg heeft hij bijgedragen om de gebroeders en dit tijdperk een begrip te maken voor de stad en de verre regio. Daarnaast is hij bestuurder van het Gebroeders van Limburg Huis, medeorganisator 024 Geschiedenis, initiatiefnemer Steveniers als structurele geldbron voor de instandhouding van de St. Stevenskerk, initiatiefnemer Valkhof Klassiek en medeorganisator Nijmegen Klinkt!, executive van het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen en ambassadeur van concertgebouw De Vereeniging en de Stadsschouwburg. En is hij initiatiefnemer van de St. Stevenskerk kerkdiensten in Middeleeuwse sfeer met concerten.

Hij inspireert, adviseert vrijwilligers en besturen en maakt deels zelf met anderen programma’s binnen de organisaties zelf. De heer Hendriks zet zich ook in als vrijwilliger in de parochie van de Verrijzenis van Christus. Hij vervulde een brugfunctie tussen de jongeren en de pastoor. Hij was pastoraal actief en is enige tijd later daarnaast ook dirigent geworden van het jongerenkoor. Het welzijn van velen gaat hem aan het hart. Een luisterend oor, een scherpe intelligentie, een betrokken hart, een groot netwerk en schijnbaar altijd tijd en ruimte en zin om die broodnodige ondersteuning te bieden.

(Fotograaf: Peter Laarakker, Visual Photo Design)

eindejaarsbijeenkomst VCON

Uitnodiging Eindejaarsborrel VCON

Uitnodiging Eindejaarsborrel VCON

eindejaarsbijeenkomst VCON

Namens het bestuur van de Vereniging Centrum Ondernemers nodig ik u uit voor de Eindejaarsborrel, die woensdag 27 december vanaf 18.00 zal worden gehouden in Biessels Cafe,  Grote Markt 26, 6511 KB Nijmegen. Tijdens deze Eindejaarsborrel zal, traditiegetrouw, het Blauwe Steentje weer worden uitgereikt aan iemand die zich aanwijsbaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nijmeegse Binnenstad. Deze uitreiking zal dit jaar anders dan anders verlopen. Niemand minder dan Nijmeegse Annie uit het Waterkwartier zal ons daarbij, zoals altijd in zuurstokroze gekleed, in plat Nimweegs behulpzaam zijn.

Het programma:

 • 18.00 uur       Ontvangst in Biessels Cafe, soep en een broodje.
 • 18.45 uur       Welkomstwoord met Terugblik 2017 en Verwachting 2018
 • 19.00 uur       Uitreiking Blauwe Steen
 • 19.20 uur       Eindejaarsborrel

Om organisatorische redenen verzoek ik u om uiterlijk 21 december even een berichtje te sturen naar [email protected] als u komt. Vermeld daarin ook wie u eventueel meebrengt. Introducees zijn immers van harte welkom.

Tot ziens op de 27e december!

Henny van Straaten
Voorzitter

 

Blauwe Steen 2016

Blauwe Steen Goof Snoek

Het bestuur van de Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen heeft Goof Snoek, tijdens de Eindejaarsborrel, onderscheiden met de Blauwe Steen 2016. De Blauwe Steen kent verschillende dragers die zich vanuit een breed maatschappelijk veld  bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de ontwikkeling van de (binnen)stad Nijmegen. Alle dragers hebben gemeen dat ze zich naast hun werk vaak belangeloos voor de (binnen)stad inzetten, simpelweg omdat ze van de (binnen)stad houden en Nimwegenaren in hart en nieren zijn. Soms kwamen ze uit een bestuur of uit de culturele of evenementenwereld. Soms zwoegden zij onvermoeibaar in vrijwilligersorganisaties of gaven vorm aan bijzondere projecten.

Goof is bijna 45 jaar geleden heel klein in de Molenpoort begonnen als “kousen speciaal” zaak. Maar hoe klein zijn winkeltje ook was, meteen had hij in de gaten dat je de krachten moet bundelen als ondernemers om de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de klanten. In 1983 verhuisde Snoek naar de Ziekerstraat 45 dat een pand is van ca 240 vierkante meter. Door zijn gedrevenheid en betrokkenheid als ondernemer voor de binnenstad is hij op een gegeven moment voorzitter van het VMBO (voorganger VCON) geworden.De opmerking: Niet lullen maar poetsen! In de Gelderlander met een grote foto van hem erbij, achtervolgt hem nog steeds! Later werd Goof voorzitter van de Ziekerstraat vereniging.Dit voelde heel goed. Lekker met z’n allen de schouders eronder zetten.

Inmiddels is iedere ondernemer ervan doordacht dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt tegenwoordig. Goof had dat ca 20 jaar geleden al in de gaten en niks was hem te gek als het om duurzaamheid ging. Zo ontstond ook de fietskoerier. Samen met Jos Sluisman en Birgit Hendriks is er geregeld dat Jos met zijn speciale fiets naar Arnhem Zuid ging om bij DHL goederen op te halen voor de binnenstad ondernemers zodat zij niet met z’n allen met de auto in de file voor de brug hoefden te staan. Helaas is dit nu niet meer haalbaar.

Goof maakt zich heel hard om te kijken hoe het nog mogelijk is dat de echte Nijmeegse ondernemers toch een graantje meepikken van de 4-daagse.

 

 

Laatste roze fietsen uitgereikt

DSC_0081_01

Tijdens de Giro waren er 40 roze fietsen bij verschillende binnenstad ondernemers te vinden en hebben we mensen gevraagd een foto in te sturen van zichzelf bij een van deze fietsen. De leuke foto’s kwamen volop binnen en in de afgelopen periode hebben de ondernemers zelf de fietsen weggegeven aan diverse van deze inzendingen.

Op zaterdag 25 juni zijn de laatste roze fietsen uitgereikt door Mark Boleij (secretaris VCON) en Gerard Cillessen (bestuurslid VCON, die de foto heeft gemaakt). Daarmee is de roze fietsencampagne rond de GIRO afgerond. De laatste fietsen werden uitgereikt aan een groep van 6 dames die wel erg veel werk van hun inzending hadden gemaakt. Zij zijn namelijk alle winkels waar roze fietsen stonden afgegaan en hebben daar foto’s voor de etalage gemaakt. Die foto’s hebben zij, voorzien van muziek, als een filmpje op Facebook geplaatst. Terechte winnaars dus, gefeliciteerd dames!

Bekijk hier het filmpje!

Bekijk meer foto’s van deze actie in dit album

Algemene Ledenvergadering 8 juni 2016

BVD8 _MG_0788 (1)

Namens het bestuur van de Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van VCON op 8 juni 2016
Aanvang: 18.30 uur
Locatie: vergaderzaal Rabobank, Keizer Karelplein 1, 6511 NC Nijmegen.

Programma
18.00-18.30 uur inloop met broodjes en soep
18.30 uur start besloten deel met:

 • -opening
 • -mededelingen
 • -verslag vorige vergadering 18.35 uur
 • -jaarverslag penningmeester 18.45 uur
 • -verslag kascommissie 19.00 uur
 • -jaarverslag secretaris 19.10 uur
 • -begroting 2016 19.20 uur
 • -bestuursmutaties 19.35 uur
 • -pauze 19.45 uur

20.00 uur start openbaar deel

 • welkom 20.00 uur
 • presentatie gastheer Rabobank 20.05 uur
 • presentatie centrummanager Maarten Mulder 20.25 uur

‘Samen investeren in de binnenstad’
VCON wil met het Huis voor de Binnenstad toewerken naar een collectieve
financiering van gezamenlijke activiteiten.
Dus een financiering waarbij IEDEREEN mee betaalt. Niet alleen leden.
Tijdens deze vergadering een toelichting op reclamebelasting en BIZ als
methode om dit doel te bereiken.

 • discussie en beantwoording vragen uit de zaal 20.45 – borrel

Aan- of afmelden graag via [email protected] of telefonisch via: 024-3233163.

Met vriendelijke groet,
Henny van Straaten
Voorzitter VCON

Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen (VCON) verloot 40 roze fietsen.

13055099_1058558177534900_2331102563885089047_o

Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen (VCON) stelt, ter promotie van de Giro in de binnenstad, 40 roze fietsen beschikbaar aan ondernemers. Bezoekers van de binnenstad kunnen deze fietsen winnen. VCON organiseert deze actie in samenwerking met Velocity Nijmegen en team Giro Nijmegen en met activiteitenbudget van wijzijncentrumnijmegen.

Doel van de roze fietsenactie van VCON is:

 • Ondernemers en bezoekers van de binnenstad met elkaar verbinden tijdens de Giro
 • Fietsen naar de binnenstad promoten
 • Binnenstadondernemers promoten

Ondernemers kunnen de fietsen op diverse manieren inzetten: in de etalage of aan de gevel. Als het maar zichtbaar is!

Dinsdag 26 april om 16.30 uur zullen de fietsen op de Grote Markt door het bestuur van VCON en wethouder Ben van Hees aan de straatvertegenwoordigers worden uitgedeeld. Deze straatvertegenwoordigers verdelen de fietsen onder de ondernemers in hun straat. VCON wil de fietsen evenredig over de binnenstad verspreiden. Daarom zullen ook fietsen worden uitgereikt aan vertegenwoordigers van straten die (nog) geen lid zijn van VCON.De actie wordt geopend met een foto van de straatvertegenwoordigers en de 40 roze fietsen op de Grote Markt.

Bezoekers van de binnenstad kunnen deze fietsen winnen. Daarvoor koppelt VCON aan deze roze fietsen een foto actie. Om in aanmerking te komen voor een roze fiets moeten bezoekers van de binnenstad een originele foto van henzelf bij een (te verdelen) roze fiets maken en deze, voorzien van een korte uitleg waarom hij/zij graag op de fiets naar de binnenstad van Nijmegen gaat, op de Facebookpagina van Centrum Nijmegen plaatsen. De ondernemers die een fiets in de etalage hebben geplaatst kiezen ieder voor de eigen fiets in de etalage een originele inzender (foto en/of tekst) om de fiets aan te schenken na het weekend van de Giro in Nijmegen.

Voor nadere informatie:

Henny van Straaten
Voorzitter VCON
0683174517

 

Somerset Fashion wint Kerstetalagewedstrijd.

Voorafgaand aan de uitreiking van de Blauwe Steen werd ook de winnaar van de etalagewedstrijd bekend gemaakt.

Een onafhankelijke jury, bestaande uit Monique Kauffman, Jacqueline van Ginneken en Toine Tax had alle winkels bekeken en uiteindelijk een top drie samengesteld.

Einduitslag winkeletalages:

1

 1. Somerset Fashion (smart casual damesmodezaak), Marikenstraat 61. Met kerstkaarten van Het Kruidvat in winterse kleuren (blauw / groen) twee paspoppen aangekleed: creatief in de juiste sfeer het eigen verkoopproduct aangeprezen! Geweldig. Kleine aanbeveling: staat redelijk op zichzelf en uitlichten zou simpel beter kunnen.
  3
 2. Make my day (conceptstore), Stikke Hezelstraat 65. Wel kerst maar niet met traditionele middelen (“hoepel”).
  4
 3. Kameleon (Women’s Clothing Store), Ziekerstraat 132. Mooie eenvoudige combi van nieuw en retro: straalt eenheid uit.

Deze bedrijven wonnen prijzen die ter beschikking waren gesteld door Tabbers Lichtdesign Nijmegen, Hoogenboom Mode en Termaat Motoren BV.

 

Eervolle vermeldingen gaf de jury aan onderstaande bedrijven:

 •  Vink & Janssen (kapper), Lange Hezelstraat 87. Prachtige voorbeeldkapsels in stemmig wit (“kerstboompiek” b.v.).
 •  Jacco Otten (bloemist), Van Broeckhuysenstraat 38. Heel veel werk, met name aan de gevel (boomschors en dennentakken) maar geeft de indruk toch niet helemaal af te zijn (belichting?).
 • Deja Vu, Houtstraat 57. Originele uitstalling van eigen producten in ingetogen kerstsfeer.
 • Mood (conceptstore), Houtstraat 59. Wat je niet kunt doen met kleine plakbandjes…

Hoewel de wedstrijd gericht was op etalages gaf de jury twee horeca gelegenheden een eervolle vermelding:

2
 • Manna (hotel), Oranjesingel 2c. Knalt er echt uit, en is op die plek in de stad ook adequaat: je kunt het vanaf de Oranjesingel niet missen. Een echt kerstplaatje.
5
 • Fresca (restaurant), Van Broeckhuysenstraat 16. Alhoewel weinig op kerst ingericht, verdient deze zaak toch een compliment. Een plaatje – met muur-vullend Italiaans nostalgisch straatbeeld; de hele winkel is een etalage. Goed gebruik gemaakt van de (on)mogelijkheden van het hoekpand.

 

De jury maakte ook nog enkele algemene opmerkingen:

 • Opvallend positief is de vrijwel complete dekking van de straatverlichting over de hele binnenstad. Dat is voor het eerst, doet de stad goed, geeft sfeer en nodigt uit. Overigens zou het niet verkeerd zijn om deze straatverlichting al vroeger op de dag aan te zetten (in De Moenenstraat gebeurt dit al).
 • We willen de ondernemers nog meer aansporen bij deze positieve impuls aan te sluiten. Dat hoeft niet duur en niet veel werk te zijn: simpele accenten met aandacht en creativiteit aangebracht zijn veel belangrijker en kunnen een etalage spannender en aantrekkelijker (“een eyecatcher”) maken. In deze etalagewedstrijd hebben we daarop proberen te focussen. Om voorbeelden te geven die ook voor anderen in de komende jaren haalbaar zijn.
 • We doen dit omdat het natuurlijk duidelijk is dat we in een crisis zitten: de leegstand valt toch wel op – ook op toplocaties. Dat zou volgend jaar op een creatieve manier meer onzichtbaar gemaakt moeten worden.
 • Draag één boodschap uit: nu vechten luxe & warmte (“kerst”) vaak met koud & plat (“SALE”). Niet alleen tussen winkels maar soms zelfs binnen één etalage. We hebben de oplossing niet maar het viel wel op.

Blauwe Steen voor Els Stouthamer

Foto door: Berend van Breda Els had tot het laatst niets in de gaten. Zij reageerde dan ook zeer verrast toen ze merkte dat zij werd onderscheiden met de Blauwe Steen.

Tijdens de VCON Eindejaarsborrel die dit jaat in de huiskamer van Hotel Atlanta werd gehouden, werd Els Stouthamer onderscheiden met de Blauwe Steen 2015. Els had tot op het laatst niets in de gaten. Zij was door Ger Leenders met een smoesje naar Atlanta gelokt.

Els kreeg de onderscheiding vanwege haar vele verdiensten voor de Nijmeegse binnenstad. Ze is jaren bestuurlid geweest van het Bataafskwartier, de buurtvereniging in het centrum (Hertogstraat/ gerardnoodstraat/ kelfkensbos wintersoord en alle straten die daarom heen zitten. Vanuit die functie heeft ze de buurt weten op te knappen en saamhorigheid weten te creëren Zij organiseerde Buurtborrels activiteiten opknapbeurten in de buurt, BBQ en burendag.

Foto door: Berend van Breda. Els wordt “ingeslagen”.

Ook tijdens route wijziging van de Vierdaagemars naar de Hertogstraat, nam zij het initiatief om met de buurtbewoners een feest in de staat te maken.

Ze is verbonden aan het centrumblad de Marieken,en steekt daar enorm veel uren in. Ze helpt mee met de organisatie van Nijmegen Klassiek.Heeft verschillende functies bekleed in de Federatie Ringstraten Nijmegen.

BVB_3152_1
Foto gemaakt door Berend van Breda. Els, omringd door leden van het Broederschap van de Blauwe Steen.

Etalagewedstrijd tijdens eindejaarsborrel 29 december 2015

E1A49391

Op 29 december 2015 vanaf 18.00 uur maakt het bestuur van VCON tijdens de Eindejaarsborrel in Hotel Atlanta Nijmegen de winnaar van de etalagewedstrijd 2015 bekend. Er is een jury van drie personen benoemd. Deze juryleden gaan tot en met 20 december onafhankelijk van elkaar de binnenstad door om etalages te bekijken. Alle winkels binnen de singels zullen door hen worden bekeken. Op 21 december komt de jury bijeen om ervaringen te delen en mogelijke kandidaten te bepalen.Uiterlijk 24 december wordt dan gezamenlijk de top 3 vastgesteld. Op 29 december zal de jury de winnaar en de nummers 2 en 3 bekend maken.

Uitreiking Blauwe Steen

Traditiegetrouw wordt tijdens de Eindejaarsborrel ook de Blauwe Steen uitgereikt. De Blauwe Steen kent verschillende dragers die zich vanuit een breed maatschappelijk veld bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de ontwikkeling van de (binnen)stad Nijmegen. Alle dragers hebben gemeen dat ze zich naast hun werk vaak belangeloos voor de (binnen)stad inzetten, simpelweg omdat ze van de (binnen)stad houden en Nimwegenaren in hart en nieren zijn. Soms zwoegen zij onvermoeibaar in vrijwilligersorganisaties of gaven zij vorm aan bijzondere projecten.

Uitnodiging:

Wij nodigen u van harte uit om deze Eindejaarsborrel mee te maken. U bent vanaf 18.00 uur welkom in de “Huiskamer” van Hotel Atlanta Nijmegen, gevestigd aan de Grote Markt 38. Graag aanmelden voor woensdag 23 december via [email protected]

Het programma:

18.00 uur Ontvangst in Hotel Atlanta, soep en broodje
18.30 uur Welkomstwoord met daarop volgend de uitreiking van de kerstetalagewedstrijd
19.00 uur Uitreiking van de Blauwe Steen
Daarna Eindejaarsborrel

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze wedstrijd, dan kunt u mij bellen.
Ik ben bereikbaar op 0683174517.

Namens het bestuur,
Henny van Straaten
Voorzitter VCON