Huis voor de Binnenstad

Over het Huis voor de Binnenstad

logo huis voor de binnenstad

In het Huis voor de Binnenstad bundelen de belangenorganisaties uit het centrum van Nijmegen de krachten: Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen (VCON), Koninklijk Horeca Nederland, afd. Groot Nijmegen (KHN) en Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN) gaan op een aantal vlakken samenwerken onder één dak en onder één naam: het Huis voor de Binnenstad.

 

Doelstelling

Het Huis voor de Binnenstad heeft als doel om de binnenstadseconomie van Nijmegen te stimuleren. Dit doet zij door de aantrekkingskracht, kwaliteit en attractiviteit van de binnenstad te vergroten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gerichte marketingacties, samenwerkingsverbanden tussen evenementen en ondernemers, maar ook het meedenken of opstarten van discussies over parkeerplaatsen of bewegwijzering. Het Huis voor de Binnenstad is de gesprekspartner voor de gemeente wanneer het gaat om het ondernemersbelang in de binnenstad.

 

Uitvoerende organisatie

In de praktijk betekent dit dat het ACBN Evenementenbureau als opdrachtnemer de uitvoerende organisatie en het secretariaat van het Huis voor de Binnenstad realiseert en tevens de plek is voor het Huis voor de Binnenstad waar de organisaties fysiek bij elkaar komen om zaken op elkaar af te stemmen en afspraken te maken. De belangenbehartigende partijen blijven uiteraard hun huidige activiteiten voor hun eigen achterban voortzetten, maar helemaal nieuw is de verbinding op bestuurlijk en strategisch niveau met de coördinerende en uitvoerende opdracht aan het ACBN die daaraan gekoppeld is. Op deze manier kan een vuist gemaakt worden met elkaar, waardoor de gestelde doelen eerder, beter en gemakkelijker behaald worden.