Algemene Ledenvergadering 8 juni 2016

BVD8 _MG_0788 (1)

Namens het bestuur van de Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van VCON op 8 juni 2016
Aanvang: 18.30 uur
Locatie: vergaderzaal Rabobank, Keizer Karelplein 1, 6511 NC Nijmegen.

Programma
18.00-18.30 uur inloop met broodjes en soep
18.30 uur start besloten deel met:

 • -opening
 • -mededelingen
 • -verslag vorige vergadering 18.35 uur
 • -jaarverslag penningmeester 18.45 uur
 • -verslag kascommissie 19.00 uur
 • -jaarverslag secretaris 19.10 uur
 • -begroting 2016 19.20 uur
 • -bestuursmutaties 19.35 uur
 • -pauze 19.45 uur

20.00 uur start openbaar deel

 • welkom 20.00 uur
 • presentatie gastheer Rabobank 20.05 uur
 • presentatie centrummanager Maarten Mulder 20.25 uur

‘Samen investeren in de binnenstad’
VCON wil met het Huis voor de Binnenstad toewerken naar een collectieve
financiering van gezamenlijke activiteiten.
Dus een financiering waarbij IEDEREEN mee betaalt. Niet alleen leden.
Tijdens deze vergadering een toelichting op reclamebelasting en BIZ als
methode om dit doel te bereiken.

 • discussie en beantwoording vragen uit de zaal 20.45 – borrel

Aan- of afmelden graag via [email protected] of telefonisch via: 024-3233163.

Met vriendelijke groet,
Henny van Straaten
Voorzitter VCON

Leave a comment