Wat doet VCON

Belangenbehartiging

markt in centrum nijmegen

Met de oprichting van de VCON brengen we samen een krachtenbundeling tot stand, die een sterke waarborg op effectieve belangenbehartiging biedt. Eendracht maakt immers macht. De VCON is immers met ruim 250 leden verspreid over de gehele binnenstad een representatieve gesprekspartner voor de gemeente. Breed georganiseerde samenwerking in de binnenstad heeft in het recente verleden al tot aantoonbaar succes geleid. Verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad, uitbreiding van parkeerruimte, coördinatie in het evenementenprogramma in het centrum en de bouw en ontwikkeling van een krachtige website (www.centrumnijmegen.nl) zijn daar enkele voorbeelden van. De realisatie van De Oversteek, de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid, het parkeerbeleid, een nieuw reclamebeleid; actuele zaken die impact hebben op uw onderneming én vragen om gezamenlijk optrekken.