Voordelen van VCON

Welke voordelen heeft een ondernemer van de binnenstad?

straatverlichting_nijmegen

Het concrete voordeel van de belangenbehartiging is niet direct aanwijsbaar maar de waarde daarvan mag beslist niet onderschat worden. Meer concreet is de continuïteit van de kerstdecoratie, de graffiti verwijdering. Daarnaast zal VCON invloed hebben op de totstandkoming van het binnenstadsplan waarbij overheidsgeld wordt ingezet voor versterking van de gehele binnenstad. Daarbij zal ook gekeken worden naar meerwaarde voor die leden/straten die participeren. Het concrete voordeel van de belangenbehartiging is niet direct aanwijsbaar, maar de waarde daarvan mag beslist niet onderschat worden. Meer concreet is de sfeerverlichting in de gehele binnenstad, die VCON door het beschikbaar stellen van een fors bedrag mogelijk gemaakt heeft. Meer leden in één ondernemersvereniging versterkt ook de serviceverlening voor alle aangesloten leden. Zo zorgt het VCON voor:

  • Scherpe tarieven voor graffitiverwijdering voor alle aangesloten leden;
  • administratieve ondersteuning straatvereniging (incasso);
  • hulp bij het aanvragen van vergunningen;
  • sfeerverlichting met aanzienlijke korting voor alle aangesloten straten;
  • versterking van de serviceverlening voor alle aangesloten leden, onder andere door het Servicepunt Detailhandel en Horeca.

Promotie

SuperSale_Nijmegen_19_juli_2014

Het VCON zet zich in voor de uitvoering van gecoördineerde promotie en marketing van het centrum, onder meer door het Huis voor de Binnenstad. Concreet betekent dit coördinatie van het evenementenprogramma in het centrum en de verdere ontwikkeling van een krachtige website (www.centrumnijmegen.nl). De onafhankelijkheid en eigen identiteit van ondernemers en winkelstraten – en dus ook hun eigen programma van activiteiten – blijven volledig in stand.

Vastgoed

De VCON zet zich in voor een goede invulling van (leegstaand) vastgoed. Het project ‘Tussentijds’ is een concreet voorbeeld. Een werkgroep ‘Vastgoed’ zorgt voor continue aandacht voor het vastgoed in de binnenstad.